Bán buôn

Chúng tôi rất vui khi nhận được phản hồi của bạn về cơ hội hợp tác bán buôn và sẽ hỗ trợ về hình ảnh sản phẩm của chúng tôi theo yêu cầu.

Chúng tôi đang nghiên cứu hồ sơ Thực phẩm Mới lạ của mình và đang thực hiện các nghiên cứu về độc tính, độ ổn định và ADME trên các công thức Quang Phổ Rộng và mọi thành phẩm của chúng tôi. Do đó, Naturecan sở hữu dữ liệu an toàn của các sản phẩm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục có mặt trên thị trường Vương quốc Anh sau tháng 3 năm 2021. Vì vậy, Naturecan tự tin là một thương hiệu mà các đối tác tiềm năng có thể tin tưởng, đầu tư và phân phối.