Quy trình kiểm tra Naturecan

Chúng tôi mong muốn mang lại tất cả các lợi ích sức khỏe của CBD cho khách hàng của chúng tôi, để cho phép họ tỏa sáng với sức khỏe, tình cảm và thể chất, để có một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Được trồng và chiết xuất từ Hoa Kỳ, CBD chất lượng của chúng tôi hoàn toàn tuân thủ luật tiểu bang, vượt trội hơn cả về chất lượng và độ an toàn tại một trong những thị trường được quản lý nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Chất lượng là chìa khóa cho sản phẩm của chúng tôi và đó là lý do tại sao chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi thực hiện quy trình kiểm tra bảy điểm cho tất cả các sản phẩm của Naturecan

  • First test - An Inspector from the Agricultural Department in Oregon tests the Hemp plant for CBD content, low THC content and pesticides.
  • Second test - IAH Oregon tests the Hemp biomass or crude oil intake before purchasing, using an independent 3rd party testing lab, for potency and pesticides.
  • Third test - IAH tests the chosen crude after removal of THC, to confirm removal, again using an independent lab.
  • Fourth test - IAH tests the finished distillate oil for THC levels, to re confirm full removal of THC, again using an independent lab.
  • Fifth test - Naturecan independently tests the distillate oil from IAH for pesticides, microbiological, heavy metals, and potency of cannabinoids, including THC levels.
  • Sixth test - In the USA, Naturecan independently tests the finished products for microbiological, heavy metals, and potency of cannabinoids, including THC levels.
  • Seventh test - In the UK, Naturecan independently tests each batch of finished goods produced from the oil, for label efficacy, and potency of CBD and other cannabinoids, including THC levels.

Naturecan cam kết cung cấp sự minh bạch đầy đủ về sản phẩm và lịch trình thử nghiệm của họ. Video này giải thích các giai đoạn khác nhau của quá trình kiểm tra Hemp, dầu và thành phẩm gặp phải. Bạn có thể yên tâm rằng các sản phẩm CBD của bạn đúng như nhãn mác cho biết. Đảm bảo chất lượng từ con giống đến cửa hàng.

Summary of our testing so far

Certificate of Analysis - Batch ID 3rd Party Laboratory Date Analyzed CBD Concentration CBG Concentration THC Content
MD1-2-3-F2-7-DEEvio Labs 6/5/2019 87.30% 5.93% < LOQ
MD4-F5-6-7-ND-D Evio Labs 8/5/2019 90.90% 6.14% < LOQ
MD5-F2-3-4-ND-D Evio Labs 8/5/2019 81.00% 11.70% < LOQ
MD6-F2-5-ND-D Evio Labs 9/5/2019 89.30% 0.00% < LOQ
MD11-F2-7-ND-D Evio Labs 14/5/2019 83.50% 7.25% < LOQ
MD12-F2-7-ND-D Evio Labs 14/5/2019 84.90% 6.88% < LOQ
MD9-10-F2-4-2-6 Evio Labs 14/5/2019 81.60% 9.22% < LOQ
MD14-F2-7-ND-D Evio Labs 16/5/2019 86.90% 6.33% < LOQ
MD15-F2-6-ND-D Evio Labs 17/5/2019 80.20% 7.94% < LOQ
MD16-17-F4-8-F1-8-ND-D Evio Labs 17/5/2019 84.70% 5.70% < LOQ
MD5-7-8-F5-LOQ-D Evio Labs 25/5/2019 93.90% 0.39% < LOQ
G-HVE-287-CBD-EW3-1-7-A-D Green Leaf Labs 7/7/2019 89.75% 2.10% < LOQ
605563-L2-6-COMBO-D Green Leaf Labs 9/7/2019 94.69% 1.93% < LOQ
597828-L1-7-A-D Green Leaf Labs 10/7/2019 93.47% 2.34% < LOQ
597828-L1-7-A-D-HEX Green Leaf Labs 10/7/2019 93.47% 2.30% < LOQ
476160-1-5-A-D Green Leaf Labs 17/7/2019 94.29% 2.15% < LOQ
597828-L1-3-4-A-D Green Leaf Labs 17/7/2019 92.65% 2.81% < LOQ
G-HVE-287-CBD-EW2-1-7-A-D-J3-4 Green Leaf Labs 1/8/2019 88.34% 2.25% < LOQ
G-HVE-287-CBD-EW4-1-3-A-D Green Leaf Labs 6/8/2019 89.20% 2.38% < LOQ
G-IAH-003-CBD-M1-1-8-A-D Green Leaf Labs 14/8/2019 89.65% 1.27% < LOQ
G-OAT-289-215216-1-6-A-D Green Leaf Labs 21/8/2019 92.10% 1.65% < LOQ
289-310977-A-D Green Leaf Labs 9/10/2019 90.15% 1.67% < LOQ
001-391168-A-D Green Leaf Labs 23/12/2019 85.82% 1.50% < LOQ