CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH (COA)

Chúng tôi tin rằng chất lượng là chìa khóa cho mọi sản phẩm của chúng tôi. Đó là lý do tại sao sản phẩm của chúng tôi trải qua quy trình kiểm tra bảy điểm với chứng nhận nội dung tại một phòng thí nghiệm độc lập. Chúng tôi cam kết đảm bảo hoàn toàn minh bạch và cung cấp kết quả cho khách hàng của chúng tôi. Xem Chứng chỉ Phân tích (CoA) của chúng tôi bên dưới.